ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png

Εδώ διδάσκεται το μέλλον της εκπαίδευσης

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι οι ενδιαφερόμενοι να εμβαθύνουν σε θέματα που αφορούν το πεδίο της Διδακτικής των Μαθηματικών. 
Οι στόχοι του προγράμματος χωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες:
1.    Οι επιμορφούμενοι να κατανοήσουν σε βάθους τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους σε ότι αφορά το περιεχόμενο και το αντικείμενο γνώσης των Μαθηματικών (έννοιες, ύλη του αναλυτικού προγράμματος σπουδών). Να ενσωματωθεί σε αυτές η νέα γνώση για τη Διδακτική των Μαθηματικών και να προσαρμοστεί στη διδασκαλία. ​

2.    Ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως:

•     η δημιουργία δραστηριοτήτων για κατασκευή νέας γνώσης για τους μαθητές(σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο), 
•    αξιοποίηση υπολογιστικών λογισμικών για οπτικοποίηση και πειραματισμό, 
•    προσέγγιση των μαθητών και ανάδειξη των ικανοτήτων τους με ρεαλιστικά προβλήματα ώστε να δουν τη σύνδεση με την καθημερινότητα, 
•    αντιμετώπιση κρίσιμων συμβάντων,
•    τρόποι αξιολόγησης και δημιουργία κατάλληλων τεστ

3.     Ανάπτυξη της καλής συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους συναδέλφους και το διοικητικό προσωπικό για την ομαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εφαρμογή σε καθημερινή βάση των νέων τεχνικών εκπαίδευση.
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το περιεχόμενο του προγράμματος αποτελείται από 12 Διδακτικές Ενότητες, χωρισμένες σε 4 άξονες.
1ος Άξονας: Άλγεβρα
1.    Μαθηματικό Περιεχόμενο που αφορά την διδασκαλία της Άλγεβρας στο Γυμνάσιο (παρανοήσεις, δύσκολες έννοιες, κρίσιμα συμβάντα, σύνδεση με τα Μαθηματικά του δημοτικού, αλλαγή τρόπου διδασκαλίας και σκέψης)
2.    Μαθηματικό Περιεχόμενο που αφορά την διδασκαλία της Άλγεβρας στο Λύκειο (παρανοήσεις, δύσκολες έννοιες, κρίσιμα συμβάντα, σύνδεση με τη γνώση του μαθηματικού περιεχομένου από το γυμνάσιο)
3.    Πρακτική στην καθημερινή ζωή (ρεαλιστικά προβλήματα)
2ος Άξονας: Γεωμετρία
1.    Μαθηματικό Περιεχόμενο που αφορά την διδασκαλία της Άλγεβρας στο Γυμνάσιο(παρανοήσεις, δύσκολες έννοιες, κρίσιμα συμβάντα, σύνδεση με τα Μαθηματικά του δημοτικού, αλλαγή τρόπου διδασκαλίας και σκέψης)
2.    Μαθηματικό Περιεχόμενο που αφορά την διδασκαλία της Άλγεβρας στο Λύκειο (παρανοήσεις, δύσκολες έννοιες, κρίσιμα συμβάντα, σύνδεση με τη γνώση του μαθηματικού περιεχομένου από το γυμνάσιο, χρησιμότητα της Γεωμετρίας στην καθημερινότητα)
3.    Υπολογιστικά Λογισμικά και πειραματισμός(δημιουργία δραστηριοτήτων για οπτικοποίηση και άμεση εφαρμογή)
3ος Άξονας:  Μαθηματική Ανάλυση
1.    Μαθηματική Ανάλυση στο Λύκειο (ανάπτυξη κριτικής σκέψης, εννοιολογική κατανόηση εναντίον τυποποιημένων διαδικασιών, Πανελλήνιες Εξετάσεις και σύνδεση με τη τριτοβάθμια εκπαίδευση)  
2.    Στατιστική και Πιθανότητες και σύνδεση με τη τριτοβάθμια εκπαίδευση
4ος Άξονας: Συνεργασία  
1.    Εκπαιδευτικοί με εκπαιδευτικούς
2.    Εκπαιδευτικοί με μαθητές
3.    Μαθητές με μαθητές 
4.    Εκπαιδευτικοί με τη διοικητική κοινότητα

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε:
•    Μαθηματικούς
•    Φοιτητές αντίστοιχων τμημάτων
•    Εργαζομένους στην Ιδιωτική εκπαίδευση (Φροντιστήρια, εκπαιδευτικούς ιδιαιτέρων μαθημάτων, κολλεγίων, ΙΕΚ)
•    Εργαζόμενους στη δημόσια εκπαίδευση
•    Συνοδούς παράλληλης στήριξης 

ΠΑΡΟΧΕΣ

•    Πιστοποιητικό επιμόρφωσης 350 ωρών (Κέντρο δια βίου μάθησης 2 «Εκπαιδευτική Ένωση»), μοριοδοτούμενο σε προκηρύξεις.
•    Ψηφιακό και έντυπο υλικό για όλες τις ενότητες του προγράμματος
•    Δυνατότητα εκπόνησης επιστημονικής εργασίας, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών
•    Τεχνική υποστήριξη 
•    Συμβουλευτική σταδιοδρομίας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Α. Μετρήσιμα κριτήρια 
Το πιστοποιητικό επιμόρφωσης είναι προσαρμοσμένο, ώστε να μοριοδοτείται στο κριτήριο «επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο των αποκηρυσσόμενων θέσεων», για όποιον ενδιαφέρεται να εργαστεί ως εκπαιδευτής σε: 
-ΙΕΚ, 
-ΣΕΚ 
-ΚΔΒΜ των Δήμων 
-e-ΚΔΒΜ 
-Σιβιτανίδειο Σχολή 
Β. Συνεκτιμώμενα προσόντα -Στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης (υποδιευθυντές, διευθυντές σχολείων μονάδων, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές εκπαίδευσης) 
-Στην αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου καθενός εκπαιδευτικού (personal professional portfolio) 
-Στις προκηρύξεις για εκπαιδευτικό προσωπικό δομών μεταναστών κ προσφύγων (Κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων, κέντρα υποδοχής Ασυνόδευτων ανηλίκων, κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο) 
-Σε φροντιστήρια 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διάρκεια Προγράμματος 350 ώρες
•    50 ώρες δια ζώσης, σε 10 συναντήσεις
•    300 μέσω της πλατφόρμας της «Εκπαιδευτικής Ένωσης»

ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πιστοποιημένος Φορέας Εκπαίδευσης Κε.Δι.Βι.Μ1

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ"  είναι αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Επίσημο Φορέα του Υπουργείου Παιδείας (Κωδικός αδείας: 2101590)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019

1.

Σάββατο 23/2/2019

2.

Κυριακή 24/2/2019

3.

Σάββατο 2 /3/2019

4.

Κυριακή 3/3/2019

5.

Κυριακή 17 /3/2019

6.

Κυριακή 24/3/2019

7.

Κυριακή 13/4/2019

8

Κυριακή 19/5/2019

09.

Κυριακή 26/5/2019

10.

Κυριακή 2/6/2019

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Συμεών Νικολιδάκης

Φιλόλογος, MA, MSc, υπ. διδάκτωρ

Άννα Μάρκου

Μαθηματικός MSc στη Διδακτική των Μαθηματικών

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα

Τηλ.: 210 3235200, 210 3242 497