ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ-ΛΟΓΟΤΥΠΟ-ΚΔΒΜ.png

Εδώ διδάσκεται το μέλλον της εκπαίδευσης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα

Τηλ.: 210 3235200, 210 3242 497