Δήμητρα Ιωαννίδη

Φιλόλογος - Συγγραφέας

Η Δήμητρα Ιωαννίδη γεννήθηκε στα Δενδρά Αργολίδας και ζει μόνιμα στην Αθήνα. Ολοκλήρωσε τις πανεπιστημιακές της σπουδές στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με κατεύθυνση Βυζαντινή - Νεοελληνική. Έχει ειδικευτεί στη Διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων. Παράλληλα ασχολείται με τη συγγραφή φιλολογικών βοηθημάτων και εκπονεί μελέτες λαογραφικού περιεχομένου. Εργάζεται σε φροντιστηριακούς οργανισμούς. Τα ενδιαφέροντα της εστιάζουν στη Διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων, την διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας και τις νέες τεχνολογίες.

Αρχαία, Νέα, Ιστορία, Φιλολογικά

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα

Τηλ.: 210 3235200, 211 1100335

© 2020 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ"  είναι αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Επίσημο Φορέα του Υπουργείου Παιδείας (Κωδικός αδείας: 192083980)
  • enosi facebook page
  • enosi instagram page
  • Black Google+ Icon
  • Enosi Google Places
  • Enosi LinkedIn